Src Deneme Sınavı 12

1. Schengen vizesi mevcut olan bir sürücü aşağıda belirtilen hangi ülkelerin sınır kapılarında transit vize temin edebilir?

2. Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum hangisidir?

3. Ali’nin kırmızı ışıkta geçtiğini gördünüz. Ali’nin bu davranışı göstermeye devam etmesinde hangi sonuç temelde en etkilidir?

4. Çift şoförlü bir taşımada kesintisiz dinlenme süresi kaç saattir?

5. Sürücülerin 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

6. Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?

7. Yarı römorklu bir taşıtın azami uzunluğu kaç metredir?

8. Karayolu Taşıtı Onay Belgeleri hangi kurum tarafından kaç yıl süre ile verilmektedir?

9. Aşağıdakilerden hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınamaz ?

10. Gümrük idarelerince verilen transit sürelerinin mücbir sebepler ile aşılması halinde, ilgililerin bu durumlarını hangi kurumlardan alacakları belgeler ile belgelendirmeleri durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241. maddesi uyarınca para cezası uygulanmaz?

11. Lastiklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

12. Ambulansın acil durum telefonu aşağıdakilerin hangisidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi acil durumda ilk aranacaklar grubundadır?

14. Yüklü ve yüksüz ağırlıkları belirten işaretler aracın neresinde bulundurulmalıdır ?

15. Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

16. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

17. Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmez ise hangisi meydana gelir?

18. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

19. Sürücü tarafından tehlikeli madde ile yüklü paketler açılabilir mi?

20. Bir kaza sonucunda tehlikeli madde serbest kalmıştır. Sürücü ilk önce kime haber vermelidir?

21. Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

22. Müşteri ilişkilerinde, aşağıdakilerden hangisi yapmamız gerekenlerdir?

23. Karayolları acil durum telefonu aşağıdakilerden hangisidir?

24. Aşağıdakilerden hangisi Acil Durumlarda aranacaklar listesinde ilk gurubunda değildir?

25. Sürücüler araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihi itibaren araçlarda kaç ay süreyle muhafaza etmek zorundadırlar?