Src Deneme Sınavı 14

1. Karayolunda kullanılabilen motorlu/motorsuz veya dizel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

2. Sürücüler;İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?

3. Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

4. Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler suçun işlendiği tarihten geriye dönük 5 yıl içinde; ilk defa alkol ihlalinde bulunduysa aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

5. Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men edilir?

6. İki yönlü kara yolunun kullanıldığı ,dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, Geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi sağ şeridi izlemek zorundadır?

7. Kara yollarında sürücülerin kanun ve yönetmelikte belirtilen hataları yapmaları neticesinde yasal süre içinde cezalarını ödemedikleri taktirde uygulanacak faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye ilişkin aşağıdakilerin hangisi yasaktır?

9. Araçların yüklenmelerine ilişkin; aşağıdakilerin hangisi yasaktır?

10. Araçların sürülmesi sırasında ışıkların kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerin hangisi yasak değildir?

11. Aşağıdakilerin hangisinde duraklama yasaktır?

12. Kavşaklardaki geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

13. Kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

14. Geçilmek istenen araç sürücüleri; dar taşıt yolları ve trafiğin yoğun olduğu kara yollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle geçişlerini sağlamak amacıyla aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?

15. Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde; aşağıdakilerin hangisi yasaktır?

16. Araç geçmelerde aşağıdakilerin hangisi zorunludur?

17. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

18. Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?

19. Karayolunun taşıt yolu kenarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne ad verilir?

20. Taşıt yolunda yayaların karşıya güvenle geçebilmelerini sağlamak amacıyla trafik işaretleriyle belirlenmiş alana ne ad verilir?

21. İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad verilir?

22. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve yayalarla hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerdeyse taşıtların da yararlanacağı kısma ne ad verilir?

23. Araçların bir dizi halinde güvenle seyretmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüne ne denir?

24. Karayoluyla demiryolunun aynı seviyede kesiştiği, bariyerli ya da bariyersiz geçitleri ne ad verilir?

25. Taşıtların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için kullanılan açık veya kapalı alana ne denir?