Src Deneme Sınavı 18

 

1. Saatte 90 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmek zorundadır?

2. Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?

3. Boş olarak karayolunda kullanılan tehlikeli madde taşıyan araçlar hangi hızla sürülebilir

4. Araçları römork veya yarı römork takıldığı takdirde, azami hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait, azami hız sınırından saatte kaç kilometre daha düşük olmalıdır?

5. Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik bir hızla çekilebilir?

6. Sürücüler, kullandıkları araçların hızlarını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?

7. Tek yönlü ve çok şeritli yollarda sürücü en soldaki şeridi hangi durumlarda kullanabilir?

8. Şerit değiştirmek isteyen araçlar, şerit değiştirmden önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

9. Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanmıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10. Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, bölünmüş yolların hangi bölümüne girmek yasaktır?

11. Dört veya daha çok şeritli ve iki yönlü yollarda, yolun hangi bölümüne girmek yasaktır?

12. Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

13. Aşağıdakilerden hangisinde verilen durur" ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

14. Yerleşim yerleri içindeki ve dışındaki kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

15. Sürücüler,aşağıdaki durumların hangisinde şerit degiştirme hakkına sahiptirler?

16. Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?

17. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

18. Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

19. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

20. Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça,sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?

21. Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir? Bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

22. Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?

23. Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin görevlerinden biri değildir?

24. Karayolu üzerinde,belli standartlar çerçevesinde hazırlanarak trafiği tanzim ve uyarı amacıyla konulan işaretlere ne denir?

25. Bir kavşakta,trafik zabıtası ile birlilte aynı zamanda ışıklı trafik cihazıda bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?