Src Deneme Sınavı 20

1. Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı aslımalıdır?

2. Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

3. Kavşaklarda, tünellerde, köprülerde, bağlantı yollarında ve buralara yerleşim yerleri içinde 5 metre, yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde ne yapmak yasaktır?

4. Sol şerit üzerinde, yaya ve okul geçitieriyle diğer geçitierde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

5. Aşağıdakilerden hangisi "durmalı nın tanımıdır?

6. Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmalrı halinde, aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

7. Bir otomobil ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yol kesiminde karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

8. Sarı renkli tepe lambası, hangisinde bulunur?

9. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşak¬lardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

10. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkını kullanma şartı hangisidir?

11. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?

12. Aşağıdaki araçlardaan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

13. Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip değildir?

14. Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

15. Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdak.i hareketlerden hangisi temel kuraldır?

16. Bağlantı yollarıyla tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

17. Dönecek, gittiği veya durduğu şeridi değiştirecek sürücüler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

18. Araç sürücülerinin, dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerinde uymak zorunda oldukları kural¬lardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

19. Trafik ışıkları yanında birde ışıklı ok varsa, ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?

20. Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

21. Dönüş yapan sürücüler geçiş hakkını kime vermek zorundadırlar?

22. Bir kavaşğa girip sola dönüşe geçtiğiniz sıradaı geçiş hakkını kime vermek zorundasınız

23. Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

24. Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

25. Öndeki aracı geçmek isteyen sürücü, geçişe başlamak için öndeki aracın solundaki şeride ne zaman girmelidir?