Src Deneme Sınavı 22

1. Yetkililerin istemesi halinde, sürücülerin göstermek zorunda oldukları belgeler nelerdir?

2. Muayene süresi dolmamış olsa bile, bir araç, aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?

3. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

4. Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökerek, keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle, yaya veya taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürülmesi aşağıdaki suçlardan hangisi sayılır?

5. Yerleşim birimleri içindeki karayollarında trafik işaretiyle izin verilmedikçe duraklama ve arıza gibi mecburi sebepler dışında hangi araçların park etmeleri yasaktır?

6. Yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları kim ödemek zorundadır?

7. Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduran ve işletenlere verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

9. Uyuşturucu bağımlıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10. 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı nçüncü kez tesbit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

11. Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olara karayolunda araç kullananlar hakkında nasıl bir yasal işlem yapılır?

12. Karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenmiş olan miktardan fazla alkollü içki almış olarak karayolunda araç kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

13. Araca ve sürücüye ait belgeler tamam ve uygun durumda olmasına rağmen, aşağıdaki hallerden hangisinde karayolunda araç sürülemez?

14. Gidişe ayrılan yolun en soldaki şeridini sürekli işgal eden sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

15. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan sürücü asli kusurlanndan değildir?

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

18. "Taşımalar ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamı içinde gerçekleştirilir" ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

19. 4925 sayılı Karayolu Taşnna Kanununa göre taşıtı kullanan SÜIi1cü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişileri tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir.

20. 1618 sayılı seyahat acenteleri birliği yasasma göre transfer araçlarında bulundurulacak belge aşağıdakilerden hangisidir.

21. Temiz ve düzgün bir kıyafet ile olumlu bir davranış, aşağıdaki sözlerden hangisini doğrular?

22. Turizm hareketinin ülke ekonomisine katkısı nedir?

23. Ziyaret ettiği ülkede 24 saatten fazla kalanlara ne ad verilir?

24. Kendi ülke sınırları içinde belirli bir süre için bir yerden diğer bir yere gezi amacı ile seyahat eden kişilere ne denir?

25. İnsanların devamlı yaşadıklan yerler dışında, dinlenme, eğlence, spor gibi nedenlerle yaptıkları seyahat ve geçici konaklama hareklerden doğan ekonomik ve sosyal özelliği olan olaya ne denir?