Src Deneme Sınavı 28

1. Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde,önüne ve arkasına ne gibi bir işaretme gereci konulur?

2. Aracınız dönemeç veya tepe Osto gibi, görüşon yeterli olmadı!)ı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, araçtan en az kaç metre uzağa koyarsınız?

3. Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi, görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, diğer sürücülerin en az kaç metreden görebile¬cekleri yerlere koyarsınız?

4. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, taŞıt yolu üzerinde hangisinin yapılması yasaktır?

5. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde, otobüs, taksi ve tramvay duraklarında, ne yapmak yasaktır?

6. Kamyon, otobüs, çekici gibi araçların eğimli bir yolda park edilmesi halinde, alınması zorunlu olan tedbirler¬den biri hangisidir?

7. Eğimli yolda seyreden sürücülerin hangisini yapması yasaktır?

8. İki yönlü trafiğin ceryan ettiği yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için hangi kurala uyulması zorunludur?

9. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?

10. Işıksız bir kavşağa girip, sola dönüşe geçtiğiniz sırada geçiş hakkını kime vermek zorundasınız?

11. Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrul¬tudaki trafiğin geçişine engelolacak ise sürücü ne yapmak zorundadır?

12. Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, hangisini yapmaları yasaktır?

13. Durakladığınız veya park ettiğiniz yerden çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarına, giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak zorundasınız?

14. Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde sürücülerin uymak zorunda oldukları kurallardan biri hangisidir?

15. Kamyonların, otobüslerin veya römork takılı araçların geri manevrası emniyetle sağlanamıyorsa bu araçların sürücüleri ne yapmalıdır?

16. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken uyulması gereken kurallardan biri hangisidir?

17. Kavşaklarda, tünellerde, köprülerde, bağlantı yollarında ve buralara yerleşim yerleri içinde 5 metre, yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde ne yapmak yasaktır?

18. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşalardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

19. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkını kullanma şartı hangisidir?

20. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?

21. Aşağıdaki araçlardaan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

22. Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip değildir?

23. Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

24. Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

25. Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?