07 Aralık 2013 07 Aralık 2013 Src 1 Belgesi Sınav Soruları ve Cevapları

1. AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

2. AETR’ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

3. AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?

4. Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

6. Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

9. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

10. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

11. Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

12. Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?  

13. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

14. Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

15. Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

16. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

17. Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

18. Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

19. Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

20. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

21. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

22. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

23. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

24. Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

25. Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi en fazla kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?

35. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

37. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, turizm taşımacılığı yapacakların yurtdışı ve yurtiçinde mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

45. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

46. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

47. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

48. Seyahat acenteleri mevzuatına göre, seyahat acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?