Src Deneme Sınavı 2

1. Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?

2. Sürücüler, araçların hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?

3. Yerleşim yerleri dışındaki yollarda,tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

4. Aşağıdakilerden hangisi “B”sınıfı sürücü belgesiyle sürülmez?

5. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?

6. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami uzunluğu en fazla olan hangisidir?

7. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi olmadan ticari maksatla kayıt ve tescil edilmiş bir aracı süren sürücülere ne tür cezai müeyyideler uygulanır?

8. Hangi sürücü Belge ile yalnız kendi sınıfındaki aracı kullanabilir?

9. Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır?

10. Şehir içi kamyonların uymaları gereken hız sınırı nedir?

11. Otoyolda Otomobiller için uyulması gereken hız sınırı nedir?

12.Trafik cezalarında tahsilat derhal yapılmadığı durumlarda, cezanın ne kadar süre içersinde ödenmesi gerekir?

13.Çekici ve Kamyon kullanacaklara aşağıdaki sürücü belgelerden hangisi verilir?

14.D Sınıf Sürücü Belgesi alacak adaylarda yaş şartı nedir?

15.Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal veya buna teşebbüs etmek fiili hangi suçu teşkil eder?

16.Eşyaların karayolundan uluslar arası nakliyatı için mukavele sözleşmesi (CMR) hangi taşımalarda uygulanır?

17.Gümrüklü bir eşya için fiilen ödenen veya ödenecek veya ödenebilecek bedel nasıl tanımlanır?

18.TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında hangi işlemler önce yapılır?

19.Motorlu taşıtlarda hangi sigorta isteğe bağlıdır?

20.Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

21.Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

22.Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?

23.Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız?

24.Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat sürebilirler?

25.Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanı toplamı yüz sayıyı aştığı takdirde, sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?