Src Deneme Sınavı 6

1. Takoğraf kayıtlarını 1 ay süre ile muhafaza etmek kimin görevidir?

2. Devamlı olarak 4,5 saat ile sınırlanan araç kullanma yasağı aşağıdakilerden hangi grup sürücüler için geçerlidir?

3. Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaza sonucu hangi kayıpları karşılar?

4. 50 promülden az alkollü araç kullanan sürücüler için sigorta hangi oranda geçerlidir?

5. Sigortalarca kaza anında derlenecek evraklardan hangisi istenmez?

6. Sigorta hangi hallerde teminat dışına kalır?

7. Aşağıdaki sigortalardan hangisi zorunludur?

8. Taşınan yolcuların uğrayacağı bedeni zararlar hangi sigorta kapsamındadır?

9. Mal varlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

10. Kişilerin mal varlıklarında belli tehlikeler sonucu meydana gelebilecek fiziksel ve para ile ölçülebilir kayıpların söz konusu edildiği sigorta türü hangisidir?

11. Kişilerin canının veya bedeninin bir bölümünün kayba uğraması ihtimaline karşı başvurulan sigorta türü hangisidir?

12. Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin veya faaliyetleri sonucu doğabilecek mali sorumluluklarının sigorta kanunu genel şartları ve mevzuat çerçevesinde ve ölçülebilir değerler üzerinden güvence altına alındığı sisteme ne denir?

13. 96/96/EC Sayılı AT Direktifi doğrultusunda kapsam dahilindeki tüm motorlu araçlar ve römorklarının, tescil tarihinden itibaren her yıl geçtikleri muayenenin adı nedir?

14. Aşağıdakilerden hangisi araç için gerekli bir belgedir?

15. Aşağıdaki geçiş belge türlerinden hangisi araç tipine göredir?

16. TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

17. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

18. Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

19. Kaza yerinden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

20. Aşağıdakilerden hangi evrak geçiş belgesi alabilmek için zorunlu değildir ?

21. Aşağıdakilerden hangisi 3. ülke taşımasıdır ?

22. Aşağıda belirtilen vize türlerinden hangisi yük boşaltmak için alınması gereken vize türüdür?

23. Federal Almanya Otoyollarından bilet alarak geçişlerde aşağıdakilerden hangisi dokunmatik bilgisayara girilmesi gereken bilgilerden biri değildir?

24. Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

25. Taşıma yaptığımız ve/veya özel amaçlarla kullandığımız otomobil / ticari araçların ülke içi ve uluslararası risklerine yönelik yaptırabileceğimiz poliçeler aşağıdakilerden hangisidir?