Src Deneme Sınavı 7

1. Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinde en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

2. Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye başlayan bir aracın reaksiyonu ne olur?

3. Emniyet kemeri için aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

4. Lastiklerin üzerindeki desenler ne işe yarar?

5. Sisli, karlı ve yağmurlu yollarda takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

6. Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?

7. Aşağıdakilerden hangisi ELLEÇLEME değildir?

8. Yolcu beraberinde getirilip, gümrüğe sunulan eşyanın geçici depolama süresi ne kadardır?

9. ÖZET BEYAN verildiği tarihten itibaren kara yoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

10. ÖZET BEYAN verildiği tarihten itibaren deniz yoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

11. Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden biri değildir?

12. ÖZET BEYAN verme süresi ne kadardır?

13. Türkiye’ye giriş ve çıkış yapılabilecek gümrük kapılarını liman ve havaalanlarını hangi kuruluş belirler?

14. Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir?

15. Transit rejimi ne demektir?

16. Serbest dolaşımdaki eşya hangisidir?

17. Şoförlerle ilgili yapılan kontrollerde aşağıdakilerden hangileri kontrol edilir?

18. Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, İşe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri defteri veya listeyi kim tutmalıdır?

19. Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?

20. 2918 sayılı Kara yolları trafik kanununa göre; şoförler her 24 saat içinde ne kadar kesintisiz dinlenecektir?

21. Uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ne kadar süre araç kullanabilirler?

22. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra, ne kadar süre hafta tatili kullanmak zorundadır?

23. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförleri aşağıdakilerin hangisini yapmakla mükelleftir?

24. Şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemek ve kuralları ihlal etmeyi ihtiyat haline getiren şoförlerin eğitimleri ve bu konuda önleyici tedbirleri almak kimin görevidir?