Hakkımızda

‘ÇAĞLAYAN SÜRÜCÜ KURSU’ Kurucuları Mehmet GÜLOĞLU ve Hüseyin YILDIZ tarafından Faaliyete başlayan, GÜLOĞLU Mesleki yeterlilik Eğitim Merkezi, ÇAĞLAYAN SRC, Eğitim Kurumu olarak karayolu taşımalarının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, Yük ve Yolcu taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, nakliyat ve kargo işletmeciliğinin ve benzeri hizmetlerin şartlarının bilinmesini sağlamak, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumlulukları ile , karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesinin ve mevcut imkânlarının daha yararlı bir şekilde kullanılmasının bilinmesini mümkün kılmaktır. Avrupa Birligine katılım sürecinde genel eğitimlerin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Eğitimleride çok önem kazanmış, kabul edilen yasalarla da mesleki yeterlilik devletimizin gündemine ve önceliğine girmiştir. Bundan böyle ulusal ve uluslararası meslek standartları temel alınarak, teknik ve mesleki her alanda ulusal yeterliliklerin esasları belirlenecek; denetim, ölçme-değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetler yasalarla düzenlenecektir. GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi ÇAĞLAYAN SRC, bu misyonuna uygun olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimi de vermeye başlamıştır. Bu eğitimlerin amacı; karayolu taşımalarının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak,Yük ve Yolcu taşımada düzeni ve güvenliğin, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğinin ve benzeri hizmetlerin şartlarının bilinmesini sağlamak. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumlulukları ile , karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesinin ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasının bilinmesini mümkün kılmaktır. Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, nitelik yönünden değişime uyum gücü kazandırılmış bireyler yetiştirerek işletmelerin ve Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltecektir. GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi, ÇAĞLAYAN SRC, seçkin eğitimcileri ve danışman kadrosu ile iş dünyasının, hizmetindedir.

GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi 0538 330 44 53 / 0212 296 19 16