Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Kartı;

Bazı firmalar sadece psikoteknik kartı vermektedir.Psikoteknik Kartının hiç bir yasal geçerliliği yoktur.Geçerli olan il sağlık müdürlüğü yada ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanmış ve psikolog tarafından imzalanmış psikoteknik değerlendirme raporudur.Psikoteknik kartı sürücülere kolaylık sağlaması amacıyla verilen bir belgedir.Eğer teste girip bir psikoteknik kartı aldıysanız,o merkezden raporlarınızı da isteyiniz.Yapılacak denetimlerde size sorulacak olan yasalarda da açıkça belirtildiği gibi psikoteknik raporudur.

KARAYOLU Taşıma Yönetmeliği gereği ticari amaçlı yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerden 5 yılda bir istenecek ”psikoteknik muayene raporu” uygulaması zorunluluğunun yılbaşından itibaren başlayacağı bildirildi.

25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği , yolcu ve yük taşıyan otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde, eğitimden sağlığa bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini, yük ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okulunu bitirmiş olmaları gerekiyor. Sürücüler için sağlık açısından da bazı düzenlemeleri içeren yönetmeliğe göre, sürücülerin bedenen ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu da yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları zorunlu kılınıyor. Uygulamanın başlayacağı 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yapılan denetimlerde otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinden istenecek psikoteknik muayene raporu olmayanlara ise idari para cezaları uygulanacak.

Temmuz 2012’de DENETİMLER BAŞLAYACAK

Yönetmelik, sürücülerde sağlık açısından da bazı düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları öngörülüyor.Bu hüküm, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2004 yılından itibaren 5 yıl sonra Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlerde uygulanmaya başlanacak. Böylece, 25 Şubat 2009 tarihinden itibaren otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinden her 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu istenecek.

Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, psikoteknik muayene raporları bulunmayan sürücülere idari para cezaları uygulanacak.Öte yandan, psikoteknik muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin usuller ise henüz belli değil. Psikoteknik muayene raporlarının dikkat, refleks değerleri gibi pek çok unsuru içermesi gerektiği, sağlıklı bir raporun ancak bu şekilde oluşturulabileceği belirtildi.Sağlık Bakanlığının psikoteknik muayenelere ilişkin düzenleme konusunda çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde psikoteknik muayeneye yetkili kuruluşlar ile raporların biçimine ilişkin kuralların belirleneceği kaydedildi

GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi 0538 330 44 53 / 0212 296 19 16