SINAVSIZ SRC BELGESİ

03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin  Geçici 2 nci maddesine göre doğrudan veya Geçici 3 üncü maddesine göre eğitimden muaf olarak sınavla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler (2008/KUGM – 17/MYB) yönetmeliğinde de belirtildiği gibi sınava ve eğitime katılmadan mesleki yeterlilik src belgesi almaya hakkı olanlar için kurumumuza gelerek gerekli olan bilgiyi alabilirler.

GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi 0538 330 44 53 / 0212 296 19 16