Src Deneme Sınavı 23

1. Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde,önüne ve arkasına ne gibi bir işaretme gereci konulur?

2. Aracınız dönemeç veya tepe Osto gibi, görüşon yeterli olmadı!)ı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, araçtan en az kaç metre uzağa koyarsınız?

3. Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi, görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, diğer sürücülerin en az kaç metreden görebile¬cekleri yerlere koyarsınız?

4. Varsa, araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?

7. Araçlardaki dönüş ışıklarının, aşağıdaki hallerin hangisinde kullanılması yasaktır?

8. Yerleşim yerleri içinde karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

9. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yasak değildir?

10. Yolcu indirme ve bindirme kuralları açısından hangisi yanlıştır?

11. Geçiş yolları önünde veya üzerinde, hangisinin yapılması yasaktır?

12. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, taŞıt yolu üzerinde hangisinin yapılması yasaktır?

13. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde, otobüs, taksi ve tramvay duraklarında, ne yapmak yasaktır?

14. Kamyon, otobüs, çekici gibi araçların eğimli bir yolda park edilmesi halinde, alınması zorunlu olan tedbirler¬den biri hangisidir?

15. Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

16. Hız sınırlarını % 10'dan, % 30'a (otuz dahil) kadar aşan sürücülere hangi ceza verilir?

17. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin alacağı ceza hangisidir?

18. 1 yıl içinde, 3. defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin alacağı ceza hangisidir?

19. Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez?

20. Trafik para cezaları ilk on gün içinde ödenmediği takdirde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

21. Trafik suçu işleyen sürücüler adına düzenlenen "trafik ceza tutanağındaki" para cezasının kaç gün içinde ilgili kurumlara yatırılması zorunludur?

22. Sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

23. Trafik suçunun işlendiği tarihtan geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 puanı dolduran sürücüler hakkında nasıl bir yasal işlem yapılır?

24. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde işlenen trafik suçları na ait ceza puanları toplamı 100'ü aştığı takdirde, bu sürücü hakkında uygulanacak ceza nedir?

25. Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıktıkları ilk tespitte belirlenip cezalandırılanlara, aynı suçu tekrarladık¬ları takdirde verilecek ceza hangisidir?Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.