Src Deneme Sınavı 5

1. Bir hastalığa bağlı olarak gelişen rahatsızlıkların teminat kapsamına alınan poliçe poliçenin aşağıdakilerden hangisidir?

2. Yoğun kış koşulları altında taşıma yapan bir aracın hareket gümrüğünden çıkış gümrüğüne gider iken yolda mahsur kalması halinde yapılması gerekenler nelerdir?

3. TIR Karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

4. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi kaç yıl geçerlidir?

5. TIR karnesi kapsamında taşınması gereken eşyanın gümrükten geçişi esnasında gümrüğe sunulması gerekli olan evraklar nelerdir?

6. İkaz levhasının üst yarısındaki numara neyi belirtir?

7. Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi varsa ne anlama gelir?

8. Aşağıdakilerden hangisi bir “Davranış” olarak tanımlanamaz?

9. Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nelerdir?

10. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

11. Araç sürücüsü yanında bulundurması gereken evrakları ne yapmalıdır ?

12. Hız kuralarını ihlal eden sürücülere bu suçun işlendiği tarihten geriye doğru; bir yıl içinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

13. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerlerinde kaç metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır?

14. Takoğraf kağıtlarında şoförün hangi bilgileri denetlenebilmektedir?

15. Bir şirketin trafiğe çıkardığı araçların kaydı için tutulması gereken defterde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

16. Bir şoförün takoğraf kağıdını incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika mola verdiğini gördünüz ne düşünürsünüz?

17. Bir şoför devamlı olarak kaç saat araç sürebilir?

18. Teknik şartlara uygun olmayan araçlara hangi muamele yapılır?

19. D Sınıf sürücü belgesi alacak adaylarda yaş şartı nedir?

20. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarında takograf bulunmayan çekici sürücüleri aynı zamanda araç sahibi değiller ise aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

21. Bir Sürücü kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?

22. Takoğraf kayıtları ne kadar süre ile saklanmalıdır?

23. Kazalar genellikle karayolunun hangi kesimde olmaktadır ?

24. Aşağıdakilerden hangisi Sevk Mektubunda yer alan bilgilerden birisi değildir?

25. CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.