Araç için Gereken Belgeler

ARAÇ İÇİN GEREKEN BELGELER
– Taşıt Kartı: 
Mevzuata göre alınmış olan yetki belgesi ekinde verilen, araçta bulundurulması zorunlu belgedir.

– Taşıt Onay Belgesi: TIR Taşımacılığı yapacaklar için TIR Sözleşmesine göre Gümrük Müsteşarlığından alınan belgedir.

– Geçiş Belgeleri: Bir taşımacının sahip olduğu araca geçiş belgesi alabilmesi için C2, L2 ve M3 yetki belgelerinden birine sahip olması ve bu belgeye istinaden alınmış taşıt kartı olması gerekir.

Geçiş Belgeleri; Kullanım Şekline Göre ve Ücret Durumuna Göre olmak üzere iki ana başlıkta incelenir.

GEÇİŞ BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
– Dilekçe ( Güzergah ve talep edilen belgeler belirtilecek),
– Taşıt kartının bir fotokopisi ile birlikte aslının ibrazı,
– Şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname,
– Gümrük Çıkış Beyannamesi