Tebliğler

  1. Akaryakıt İstasyonları – Emniyet Gerekleri İle İlgili Tebliğ (TS 12820
  2. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi 0538 330 44 53 / 0212 296 19 16