Tehlikeli Madde Taşımacılığı Bölüm 3

  TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR)

TAŞIMA EVRAKLARI
Bu Ders toplam iki saat olup src3 ve src4 belgeleri alanlar bu dersi alırlar.

Tehlikeli yük nakliyelerinde daima bir nakliye evrakı gerekmektedir. Evrakların içeriği yükler, kaza talimatnamesi ile uyumlu olmalı. ADR kurallarına göre tehlikeli madde taşıyan bir araçta bulunması gerekli evraklar listesi tabloda verilmiştir.

Tablo 16: Taşıma Evrakları Listesi
Belgeler Ulusal Uluslararası
Taşıma Evrakı CMR, Taşıma İrsaliyesi (ADR 5.4.1.1.1) + +
Kaza /Yazılı Talimatlar(ADR 5.4.3) + +
Uygunluk Belgesi (ADR 9.1.3.1-Sertifiakate of Aproval) + +
ADR Sürücü Belgesi(ADR 8.2.1) + +
Resimli Resmi Kimlik, Ehliyet, Pasaport (ADR 1.10.1.4) + +
ADR Anlaşmasının Kopyası(ADR 8.1.2.1 ve 1.5) + +
Bazı Patlayıcı Maddelerin Taşınmasına Yönelik Yetki Belgesi(ADR 5.4.1.2.1c) + +
Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni(ADR 5.1.5.2.2) + +
Konteynır / Araç Paketleme Sertifikası(İMO Belgesi –ADR -5.4.2- Konteynır ve araçlar için taşımanın deniz yolu ile devam etmesi durumunda + +

KAZA / YAZILI TALİMATLAR (ADR 5.4.3)
Kaza/Yazılı talimatlar ADR‘nin en önemli evraklarından olup, sürücünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini belirtmektedir. Gönderen, kaza talimatnamesinin içeriği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
Tek madde için, grup yükler için, veya sınıfa özel olabilir. Kaza/Yazılı talimatlar sürücünün anlayacağı bir dilde olmak zorundadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki dillerde olmak zorundadır:
– Çıkılan ülke
– Geçilecek ülkeler dilinde
– Araç sürücüsünün dilinde
– Varış ülkesi

EVRAKLAR İLE İLGİLİ VE DİĞER SORUMLULUKLAR
- Yükleyici firma en geç yola çıkmadan önce vermek zorundadır.
– Araç sürücüsü ve yedek sürücüsü yola çıkmadan önce mutlaka okumalıdır.
– Gönderen hazırlamalıdır.
Tehlikeli madde ile ilgili tüm bilgiler, Taşıyıcı firmaya taşıma başlamadan önce bildirilmelidir.
– Taşıma ile ilgili evraklar sürücü kabininde kolayca bulunacak, görülecek yerde olmalıdır.
– Tehlike anında, tüm önlemler zamanında uygulanmalıdır.
– Taşıyıcı firma; Araç personelin talimatnameyi okuduğundan ve yapılması
– Gerekenleri uygulayabileceğinden emin olmak zorundadır.

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLLARINDA TAŞINMASINDA SORUMLULAR
-Araç Sürürcüsü -Gönderen
-Taşıyıcı -Alıcı
-Yükleyici -Paketleyici
-Doldurucu -İşletmeci
-Araç Sahibi -Yedek Sürücü

TANKERLERİN AĞIRLIK MERKEZİ
Toplam Ağırlık Noktası ya da Toplam Ağırlık Merkezi denilmektedir. Her aracın ağırlık merkezi, tipine, modeline ve cinsine bağlı olarak değişmektedir.Tehlikeli madde taşıyan araçların İstanbul Boğazı’ndan geçişleri,Tehlikeli madde taşıyan araçların, İstanbul Boğaz köprüsünden geçmeleri yasaktır.Ancak Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün müsaade ettiği bazı tehlikeli maddeler bu köprülerden geçirilebilirler İstanbul Boğaz Köprüsü’nden geçişlerine izin verilmeyen tehlikeli madde taşıyan araçların Avrupa ve Asya’ya geçişleri Türkiye Deniz İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğü araba vapurları ile taşınırlar.

GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi 0538 330 44 53 / 0212 296 19 16