UBAK Belgesi Başvuru Şartları

UBAK BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • C2, L2 veya M3 türü yetki belgelerinden birisine sahip olması,
 • EURO II, EURO III, EURO IV ve/veya EURO V özelliğine haiz en az 6 adet özmal yeşil taşıtının bulunması,
 • Faaliyet Yılında uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunması, zorunludur.

İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları:

 • Toplam yeşil taşıt sayısı
 • Toplam taşıt sayısı
 • Toplam sefer sayısı
 • UBAK izin belgeleriyle yapılan 3. ülke taşımaları toplam sefer sayısı
 • Verimlilik olarak belirlenmiştir.

UBAK üyesi ülkeler Türkiye’ye olan uzaklıklarına göre 4 guruba ayrılır.
UBAK belgeleri kullanılacak araca göre 4’e ayrılır.

 • Konvansiyonel UBAK Belgeleri,
 • EURO-1 (Yeşil araç) UBAK Belgeleri,
 • EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç) UBAK Belgeleri,
 • EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri.

Bu belgeyi kullanan araçlarda UBAK Belgesi yanında,

 • Karayolu Karnesi (UBAK Defteri),
 • EURO-3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin tek normlara uygunluk belgesi,
 • Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
 • Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
 • Çekici + römorkun yol değerlilik testi,
 • Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde bey renkli 3 logosu olmalıdır.

Ücret Durumuna Göre Geçiş Belgesi

 • Ücretsiz Geçiş Belgesi
 • Ücretli Geçiş Belgesi
 • Saat Ücretli Geçiş Belgesi
GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi 0538 330 44 53 / 0212 296 19 16