Yönetmelikler

 1. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
 2. Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik
 3. Araçların Yüklenmesine İlş. Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Tolerans.ı Hk. Yönetmelik
 4. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 5. Atık Yönetimi Genel Esaslara İlişkin Yönetmelik
 6. Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik
 7. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 9. Bitkisel Yağ Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 10. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yet. Yön.
 11. Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik
 12. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 13. İlkyardım Yönetmeliği
 14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 15. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği
 16. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
 17. Karayolu Trafik Yönetmeliği
 18. Karayolunda Tehlikeli Mad. Taşınması İçin Tas. Mot. Araç. ve Römorkları İle İlgili Tip Onayı Yön.
 19. Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 20. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 21. Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yonetmeligi
 22. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
 23. Psikoteknik Değerlendirme Merkezi İle İlgili Mevzuat
 24. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
 25. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 26. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzaların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiket. Hak. Yön.
 27. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
 28. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 29. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
GÜLOĞLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi 0538 330 44 53 / 0212 296 19 16